Kwarantanna pilota po wyjeździe z kraju i powrocie z ładunkiem

Uprzejmie informujemy, że kierujący pojazdem, który wykonuje „pilotowanie” (zgodnie z art. 2 pkt 35c Prawa o ruchu drogowym pilot – osobę odpowiedzialną za zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz minimalizację utrudnień w ruchu drogowym w czasie przejazdu pojazdu) nie powinien podlegać kwarantannie, bo na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 3) Prawo o ruchu drogowym ruch pojazdu nienormatywnego jest dozwolony m.in. pod warunkiem pilotowania przejazdu pojazdu nienormatywnego na warunkach i w sposób określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 64i ust. 2, w tym przez wymaganą liczbę pojazdów wyposażonych i oznakowanych zgodnie z tymi przepisami.

Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych określa szczegółowe warunki i sposób pilotowania pojazdów nienormatywnych oraz wyposażenie i oznakowanie pojazdów wykonujących pilotowanie.

Zatem w przypadku realizowanych transportów ponadnormatywnych każdorazowo konieczna jest analiza czy mamy do czynienia z transportem nienormatywnym i czy pilotowanie jest dokonywane zgodnie z powyższym rozporządzeniem. Jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, kierowcy pojazdów pilotujących będą zwolnieni z kwarantanny.

Źródło: Straż Graniczna

Za informację dziękujemy Panu Markowi Walczakowi z firmy TRANSMARO.

Udostępnij
Facebook
LinkedIn
WhatsApp