Litwa – przedłużenie kwarantanny do 11 maja 2020 r.

22 kwietnia rząd litewski przedłużył ogólnokrajową kwarantannę do 11 maja br. do godz. 24:00.

Zgodnie z przepisami kierowcy wykonujący operacje transportowe do lub przez Litwę muszą zapisywać wszystkie postoje wykonane na trasie międzynarodowej na dowolnym formularzu wraz z podaniem przyczyny i czasu trwania postoju. Dotyczy to zarówno kierowców litewskich, jak i zagranicznych.

Nie ma szczególnych wymagań odnośnie formularza, nie ma nawet żadnych wyjaśnień np. jakiego języka używać. Litewskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych LINAVA poinformowało nas, że ich zdaniem wystarczające są odręczne informacje na zwykłym arkuszu papieru w języku angielskim lub rosyjskim. Jeżeli kierowca nie zna żadnego z tych języków, zdaniem Stowarzyszenia inne języki powinny być również akceptowalne. Stowarzyszenie poinformowało nas także, że do tej pory nie dotarły do nich sygnały o kontrolach tych formularzy, ale ze względu na formalne obowiązywanie tych przepisów Stowarzyszenie zaleca zapisywanie postojów.

Źródło: LINAVA

Udostępnij
Facebook
LinkedIn
WhatsApp