Francja – nowy formularz dla kierowcy

Załączamy poniżej nowy formularz (wersje w języku angielskim i francuskim) wymagany we Francji w zakresie operacji tranzytowych i transportowych:

Źródło: Chef du Secteur Developpement durable, Ambassade de France en Pologne / Radca ds. zrównoważonego rozwoju w Ambasadzie Francuskiej w Polsce

Udostępnij
Facebook
LinkedIn
WhatsApp