Europejski raport o sytuacji na granicach – stan na 1 kwietnia 2020 r.

Podczas wideokonferencji ministrów ds. transportu UE 18 marca br. uzgodniono powołanie do życia sieci krajowych punktów kontaktowych połączonych z KE, które na bieżąco będą wymieniały informacje o podejmowanych, jak również planowanych, przez państwa członkowskie działaniach w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19.

W ramach ww. sieci Komisja Europejska m.in. zbiera od przedstawicieli p.czł. dane dot. sytuacji na poszczególnych granicach oraz przygotowuje na podstawie tych danych, jak również danych z ogólnodostępnych stron internetowych, jak np.: https://covid-19.sixfold.com/, dzienne raporty o sytuacji na granicach.

Dzięki uprzejmości ministerstwa infrastruktury GITD od dzisiaj, otrzymuje taki raport w języku angielskim. Każdego dnia otrzymamy od GITD robocze tłumaczenie na język polski aby informacja skutecznie dotarła do możliwie największej liczby osób.

Stan na 1 kwietnia 2020 r.

Przedstawiam aktualizację informacji o sytuacji w ruchu drogowym.

Otrzymujemy informacje o regularnych zatorach/korkach na kilku przejściach granicznych rumuńsko–węgierskim – sytuacja na tej granicy jest szczególnie trudna, utrudnienia występują po obu stronach granicy i przyczyniają się do przestojów trwających do 3 godzin i tworzenia się 8-9 godzinnych kolejek na tym przejściu. Odnotowano również opóźnienia w ruchu granicznym na przejściach: SK->HU (słowacko-węgierskim) oraz BG-RO (bułgarsko-rumuńskim), DE-CH (niemiecko-szwajcarskim), BG-EL (bułgarsko-greckim), FR-ES (francusko-hiszpańskim) oraz AT-HU(austriacko – węgierskim). Ponadto, zgodnie z docierającymi do nas informacjami, najpóźniej do końca tego tygodnia mają zostać uruchomione kolejne przejścia na granicy Węgry – Słowacja. Kilka Państw Członkowskich zwróciło uwagę na trudne warunki, z którymi spotykają się kierowcy na granicach. Dlatego też, dobrą informacją była wiadomość otrzymana od strony francuskiej o otwarciu sklepów oferujących sprzedaż żywności na wynos, a także udostępnieniu sanitariatów/pomieszczeń sanitarnych oraz o opublikowaniu online map dla kierowców ciężarówek aktualizowanych codziennie.

ROZWÓJ SYTUACJI NA GRANICY OD 31.03.2020

CZAS OCZEKIWANIA
TENDENCJA[1]
DZISIAJ
WCZORAJ
1 TYDZIEŃ TEMU
HU-RO
3h / 8-9 Km
1-4h / 6-8 Km
1-3h
STABILNA
SK-HU
1-2h
4h
2h
POPRAWIAJĄCA
BG-RO
2h
POGARSZAJĄCA
FR-CH
45m
45m
3h
STABILNA
DE-CH
1-2h / 5-6 Km
1-2h / 4-8 Km
1-4h
STABILNA
AT-HU
4-9 Km
45m
45m
STABILNA
PL-CZ
45m
30m
POGARSZAJĄCA
BG-EL
1h
NOWA
BE-NL
4-9 Km
4-9 Km
STABILNA
PL-DE
4 Km
30m
10m
STABILNA
FR-ES
7 Km
10m
POGARSZAJĄCA
CZ-SK
30m
10m
10 Km
POGARSZAJĄCA

Patrząc na ten problem szerzej, w tym na nasze granice z krajami trzecimi, warto rozważyć dwie aktualizacje sytuacji na granicach, które otrzymaliśmy dzisiaj (źródło, Harvey Rouse i zespół) od analogicznych Punktów Kontaktowych w krajach sąsiadujących (co zostało wprowadzone celem zapewnienia monitorowania działań podejmowanych w sąsiedztwie Unii Europejskiej).

I. Bałkany Zachodnie
Sytuacja na granicach z krajami Bałkanów Zachodnich pozostaje względnie stabilna. Czas oczekiwania ciężarówek na odprawę wynosi od kilku minut do dwóch godzin, ten najdłuższy czas oczekiwania odnotowano na serbsko –węgierskim przejściu granicznym. Mimo pewnych opóźnień w obsłudze granicznej, czas oczekiwania nie wydłużył się znacząco w porównaniu do okresu poprzedzającego kryzys związany z rozprzestrzenianiem się COVID 19.

II. Szwajcaria
Zgodnie z informacją otrzymaną od szwajcarskich władz, czas oczekiwania na granicy nie jest związany z kontrolą graniczną, ale z regularnie prowadzoną odprawą celną towarów. Jak poinformowano, towary importowane do lub eksportowane ze Szwajcarii, a także towary będące w tranzycie mogą być zgłaszane do odprawy celnej online z wyprzedzeniem, co znacząco skraca czas oczekiwania na granicy. Online Customs Declaration

Źródło: Szwajcarski punkt kontaktowy dot. Covid-19

Udostępnij
Facebook
LinkedIn
WhatsApp