Francuskie przepisy prawne dot. transportu drogowego towarów w kontekście stanu zagrożenia sanitarnego

Francja wydała w ostatnich dniach przepisy prawne w zakresie podejmowanych środków w transporcie drogowym towarów, w kontekście stanu zagrożenia sanitarnego spowodowanego epidemią koronawirusa. Sekretarz stanu odpowiedzialny za transport oraz minister spraw wewnętrznych, mając na uwadze krajowy zasięg epidemii koronawirusa „Covid-19” oraz, w tym kontekście, biorąc pod uwagę konieczność utrzymania łańcucha dostaw i tym samym przemieszczania się pojazdów ciężarowych podjęli decyzję o zniesieniu niektórych, obowiązujących dotychczas ograniczeń.

Biorąc pod uwagę kodeks drogowy, w szczególności artykuły R. 411–18 oraz dekret z 2 marca 2015 r. dotyczące zakazu ruchu pojazdów transportu towarów w niektórych okresach, a w szczególności art. 1, 2 i 3, rozporządzenia z dnia 19 marca 2020 r. dotyczący zniesienia ograniczeń ruchu pojazdów w transporcie towarów w niektóre okresy w kontekście kryzysu epidemicznego koronawirusa Covid-19, znosi, do dn. 20 kwietnia 2020 r. włącznie, zakaz ruchu w określnych okresach czasu, przewidzianych w dekrecie z 2 marca 2015 r. dla pojazdów ciężarowych powyżej 7,5 tony całkowitej masy.

Rozporządzenie z dnia 19 marca 2020 r. uzupełniające rozporządzenie z dnia 14 marca 2020 r. określające różne środki dotyczące walki z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19 wprowadza następujące przepisy odnośnie transportu drogowego.

  • Podczas przeprowadzania operacji transportu towarów, środki higieny i tzw. dystansowania społecznego, zwane „barierami”, zdefiniowane na poziomie krajowym, muszą być przestrzegane przez kierowców oraz personel miejsc załadunku lub rozładunku.
  • W przypadku gdy miejsca załadunku lub rozładunku nie są zaopatrzone w punkt wody, muszą one być zaopatrzone w żel wodno-alkoholowy.
  • Każdy pojazd musi być wyposażony w zapas mydła i wody oraz jednorazowych ręczników lub żelu wodno-alkoholowego.
  • Jeżeli wyżej wymienione środki są przestrzegane, kierowcy nie można odmówić dostępu do miejsca załadunku lub rozładunku, w tym punktu wody, gdy miejsce to jest zapewnione, ze względów zdrowotnych związanych z epidemią Covid-19.
  • Dostawa i podpis dokumentów transportowych odbywa się bez kontaktu między ludźmi.
  • Dostawa jest realizowana w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę, określonym na dokumencie przewozowym.
  • W przypadku dostaw do domu, kierowcy po nawiązaniu kontaktu z odbiorcą lub jego przedstawicielem, pozostawiają paczki na zewnątrz drzwi, stosując alternatywne metody potwierdzające dostawę bez podpisu odbiorcy. Odbiorca lub jego przedstawiciel nie może wymagać podpisania dokumentu na jakimkolwiek nośniku. O ile reklamacja nie zostanie wniesiona w jakikolwiek sposób, w tym drogą elektroniczną, najpóźniej na koniec okresu przewidzianego w umowie lub, w przypadku braku postanowień umownych w południe pierwszego dnia roboczego po dostawie towarów, dostawę uznaje się za zgodną z umową.

Rozporządzenie z dnia 19 marca 2020 r. uzupełniające rozporządzenie z dnia 14 marca 2020 r. określające różne środki dotyczące walki z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19 zostało uzupełnione dekretem nr 2020-293 z dnia 23 marca 2020 r. określającym ogólne środki niezbędne w celu zaradzania epidemii Covid-19 w kontekście stanu zagrożenia zdrowia. Art. 6. I ww. dekretu dotyczy środków ostrożności obowiązujących w transporcie drogowym pasażerów. Środki obowiązujące w transporcie towarów, ujęte w art. 6.II pozostają te same co w rozporządzeniu z dn. 19 marca 2020 r. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746694&dateTexte=&categorieLien=id

Źródło: Ambasada RP we Francji

Udostępnij
Facebook
LinkedIn
WhatsApp