Informacja dotycząca przejścia granicznego w Jędrzychowicach

W związku z tym, że została przywrócona kontrola graniczna na przejściach granicznych a zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych były wydawane wcześniej niż wprowadzono stan zagrożenia epidemiologicznego, w wydanych zezwoleniach lub uzgodnieniach brak jest informacji odnośnie konieczności powiadomienia Straży Granicznej o przekroczeniu granicy, poniżej przekazujemy istotną informację.

Informacja ta dotyczy województwa dolnośląskiego i przejścia w Jędrzychowicach:

W związku z przywróceniem kontroli granicznej poniżej przekazuje informacje odnośnie konieczności powiadomienia droga elektroniczną (najpóźniej na 12h przed przejazdem) dyżurnego operacyjnego Oddziału Straży Granicznej na adres email: sdo.noosg@strazgraniczna.pl o przejeździe zestawu, w informacji do dyżurnego operacyjnego konieczne jest podanie:

  • zakresu godzinowego planowanego przekroczenia granicy (od godziny … do godziny .., dnia …),
  • podania parametrów zestawu (długość / szerokość / wysokość),
  • telefonu zwrotnego do pilota lub kierowcy.
Udostępnij
Facebook
LinkedIn
WhatsApp