Relacja ze spotkania ws. pilotażu

9 grudnia 2015 roku w Krakowie odbyło się spotkanie przedstawicieli firm zajmujących się pilotowaniem pojazdów nienormatywnych pod patronatem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Transportu Nienormatywnego. Rangę spotkania podniosła obecność zastępcy Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego Pana Marcina Mroczkowskiego, który podzielił się swoim ogromnym doświadczeniem z uczestnikami spotkania, co wprost przełożyło się na efekty w postaci precyzyjnych postulatów branży ponadgabarytowej.
spotkanie pilotaz ballast osptn (3)

fot. Grzegorz Teperek/ballast.pl

Myślą przewodnią było zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zwiększenie świadomości pozostałych uczestników ruchu o prawach i obowiązkach osób poruszających się po drogach publicznych. Wynikiem tego spotkania było przygotowanie m.in. następujących postulatów:
  • doprecyzowanie wymogów dotyczących warunków technicznych samochodów służących do pilotażu pojazdów nienormatywnych w taki sposób, aby zapewnić ich maksymalną widoczność na drodze,
  • wdrożenie nowych, zgodnych ze standardami europejskimi, wymogów w zakresie wyposażenia pojazdów pilotujących w taki sposób, aby w trakcie pilotowania pozostali uczestnicy dróg byli świadomi poruszającego się pojazdu nienormatywnego z odpowiednio dużej odległości,
  • przygotowanie zmian prawnych mających na celu certyfikowanie osób zajmujących się pilotowaniem pojazdów nienormatywnych, albowiem ich uprawnienia w zakresie kierowania ruchem drogowym są zbyt często lekceważone przez pozostałych uczestników ruchu,
  • wdrożenie nowych przepisów, które zwiększą krąg osób zobowiązanych do sprawdzenia podstawowych wymogów dotyczących zezwoleń na przejazd pojazdami nienormatywnymi. Efektem tych zmian będzie zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zapewnienie uczciwej konkurencji pomiędzy przewoźnikami oraz firmami pilotującymi, a także dostosowanie polskich regulacji do zachodnich standardów.
Na zakończenie spotkania gremium wybrało ze swojego grona przewodniczącego, który będzie dodatkowo wspomagał działania OSPTN w zakresie pilotażu. Przewodniczącym sekcji pilotażu został Pan Marek Walczak z firmy Maro-Trans, którego wiedza merytoryczna oraz zaangażowanie w prace stowarzyszenia były niepodważalną podstawą do objęcia tego stanowiska.
spotkanie pilotaz ballast osptn (4)

fot. Grzegorz Teperek/ballast.pl

W ciągu najbliższych kilku dni OSPTN opublikuje na swojej stronie internetowej www.ponadnormatywni.pl dokładną treść zmian jakie przygotowali przedstawiciele branży pilotującej pojazdy nienormatywne.
Udostępnij
Facebook
LinkedIn
WhatsApp