Udział OSPTN w spotkaniu zorganizowanym przez firmę EMTECH

Po Walnym Zgromadzeniu i Konferencji Ponadnormatywnych Prezes Stowarzyszenia – Łukasz Chwalczuk udał się prosto pod Wieluń, gdzie 8 maja 2015 r. odbyło się spotkanie zorganizowane przez firmę Emtech – polskiego producenta naczep do transportu ciężkiego. Konferencja miała na celu poznanie procesu produkcji, oferty polskiego producenta, a także możliwość spotkania się i dyskusji pomiędzy przewoźnikami, producentami i dostawcami. Na spotkaniu nie mogło zabraknąć przedstawicieli Stowarzyszenia, którzy ciągle docierają do nowych Członków i osób zainteresowanych korzystnymi zmianami w branży gabarytów.

Emtech (1)

Położona 11 km od Wielunia restauracja Oberża Knieja w piątek, 8 maja 2015 r. gościła blisko 100 osób związanych z transportem. Wśród uczestników konferencji zorganizowanej przez firmę Emtech znaleźli się nie tylko przewoźnicy, ale także producenci, dostawcy i partnerzy polskiego producenta. Nie brakowało również gości z zagranicy. O godzinie 12:00 rozpoczęła się merytoryczna część konferencji, podczas której prelekcję na temat Ponadnormatywnych przedstawił Prezes Zarządu Stowarzyszenia – Łukasz Chwalczuk. Prelekcja cieszyła się dużym zainteresowaniem zgromadzonych, a dyskusje rozpoczęte podczas wystąpienia kontynuowane były podczas przerw i integracyjnego grilla.

Emtech (13)

Wielu z uczestników wyrażało żywe zainteresowanie życiem stowarzyszenie, okazało się również, że kilku z nich chętnie przystąpi w szeregi OSPTN. Warto w tym miejscu wspomnieć również o dyskusji Prezesa OSPTN z przedstawicielami firmy JOST, która zajmuje się produkcją i dostarczaniem do firmy Emtech niezależnych osi hydraulicznych. Ze względu na aktualne prace stowarzyszenia w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, rozmowy okazały się obiecujące i z pewnością będą kontynuowane w przyszłości.

Emtech (3)

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie firmie Emtech i cieszymy się rozwojem naszego Członka, który udowadnia, że również w naszym kraju można produkować konkurencyjne naczepy do transportu ponadnormatywnego.
Udostępnij
Facebook
LinkedIn
WhatsApp