GIEŁDA WIERZYTELNOŚCI

FIRMANIPADRESKWOTA WIERZYTELNOŚCI DATA WYMAGALNOŚCI WIERZYTELNOŚCI
MS BUILDING Sp. z o.o.5252665871ul. Marszałkowska 111
00-102 Warszawa
870,00 zł04.07.2018
Transdor - Dorota Chlechowicz5891277472ul. Dolna 1
83-307 Kiełpino
3 467,27 zł11.05.2019

Kontrahent spóźnia się z płatnością?

OSPTN nie jest stroną umów zawieranych przez wierzycieli, dłużników i odbiorców, nie działa na rzecz żadnej ze stron, nie ponosi odpowiedzialności za działanie którejkolwiek ze stron umowy, jak również nie poręcza w żadnej formie zobowiązań zaciągniętych przez wierzycieli, dłużników i odbiorców, ani nie jest gwarantem wykonania umów przez żadną ze stron.