GIEŁDA WIERZYTELNOŚCI

FIRMANIPADRESKWOTA WIERZYTELNOŚCI DATA WYMAGALNOŚCI WIERZYTELNOŚCIDZIAŁANIE
Julstar Haus Sp. z o.o.9542759045Porcelanowa 25
40-241 Katowice
5 850,00 zł13.09.2017WYKUP
MS BUILDING Sp. z o.o.5252665871Marszałkowska 111
00-102 Warszawa
870,00 zł04.07.2018WYKUP
Target Budownictwo Spółka Akcyjna7792491252Polska 60A
60-595 Poznań
5 200,00 zł26.10.2018WYKUP
WISKO Sp. z o.o.5272670071Ciołka 12/428
01-402 Warszawa
1 291,50 zł18.01.2019WYKUP
WISKO Sp. z o.o.5272670071Ciołka 12/428
01-402 Warszawa
430,50 zł19.02.2019WYKUP
WISKO Sp. z o.o.5272670071Ciołka 12/428
01-402 Warszawa
430,50 zł07.03.2019WYKUP
Usługi transportowe, Handel art. rolno-s.p. Marek Morawski7651002624Zawiszy 27
64-915 Jastrowie
11 164,86 zł06.05.2019WYKUP
Usługi transportowe, Handel art. rolno-s.p. Marek Morawski7651002624Zawiszy 27
64-915 Jastrowie
29 253,89 zł22.05.2019WYKUP
MOLEWSKI Sp. z o.o.8882745828Płocka 164
87-800 Włocławek
720,00 zł22.05.2019WYKUP
Usługi transportowe, Handel art. rolno-s.p. Marek Morawski7651002624Zawiszy 27
64-915 Jastrowie
4 305,00 zł04.06.2019WYKUP
BOXME Wysocki, Mielnicki Spółka Jawna5252551794Mińska 25
03-808 Warszawa
1 410,20 zł23.07.2019WYKUP

Kontrahent spóźnia się z płatnością?

OSPTN nie jest stroną umów zawieranych przez wierzycieli, dłużników i odbiorców, nie działa na rzecz żadnej ze stron, nie ponosi odpowiedzialności za działanie którejkolwiek ze stron umowy, jak również nie poręcza w żadnej formie zobowiązań zaciągniętych przez wierzycieli, dłużników i odbiorców, ani nie jest gwarantem wykonania umów przez żadną ze stron.