KONTRAHENT SPÓŹNIA SIĘ Z PŁATNOŚCIĄ?

Jeżeli twój kontrahent spóźnia się z płatnością możesz wpisać go na Giełdę Wierzytelności OSPTN. Każdy ma prawo się bronić. Dlatego dłużnik ma 24 godziny na ustosunkowanie się do zgłoszenia wpisania go na Nasz rejestr.

Przez jeden formularz można zgłosić wielu dłużników. Należy jedynie pamiętać by zamieścić w formularzu nieopłacone faktury. To na ich podstawie będzie dokonywany wpis, jak również są one podstawą do weryfikacji prawdziwości zadłużenia. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DŁUŻNIKA

  Dane osobowe osoby zgłaszającej
  Regulamin i Zgody na przetwarzanie danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych Wierzycieli jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracodawców Transportu Nienormatywnego z siedzibą w Krakowie przy ul. Czarnieckiego 8/4, 30-536 Kraków wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000329543, NIP: 6751416595, REGON: 120955690. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zgłoszenia długu w serwisie internetowej giełdy wierzytelności.

   1. Zapoznałem się z Regulaminem i go akceptuję

   Zapoznałem się z umową powierzenia przeze mnie przetwarzania danych osobowych Dłużnika i ją akceptuję

   1. Akceptuję umowę

  * Wymagane