OSPTN interweniuje ws. zezwoleń dla dźwigów i pomp do betonu

28 lipca 2017 roku odbyło się spotkanie w siedzibie Prezydenta m.st. Warszawy w związku ze skargami członków OSPTN – podmioty posiadających żurawie samojezdne lub pompy do betonu.

W spotkaniu udział wzięli:

  1. Łukasz Chwalczuk – prezes zarządu OSPTN
  2. Sylwia Szewczyk – Herkules S.A.
  3. Grzegorz Żelazo – Womag

Prezydenta m.st. Warszawy reprezentowali m.in:

  1. Renata Kaznowska – zastępstwa Prezydenta m.st. Warszawy
  2. Mieczysław Reksnis – Dyrektor Biura Polityki Mobilności i Transport Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

Spotkanie miało na celu przedstawienie problematyki uzyskiwania zezwoleń na przejazd pojazdami specjalnymi po drogach publicznych położonych w granicach administracyjnych m.st. Warszawy oraz przestawienie wizji zmian w zakresie dopuszczenia do ruchu po drogach publicznych pojazdów specjalnych o nacisku osi 12 ton.

W pierwszej kolejności prezentację o kontrolach przeprowadzanych na ternie m.st. Warszawy przedstawił reprezentant ZDM. Ze oficjalnych statystyk wynika, iż pojazdy nienormatywne, które najczęściej dopuszczają się przekroczenia nacisków osi lub masy całkowitej to wywrotki przewożące towary sypkie. Pojazdy specjalne (dźwigi lub pompy do betonu) były kontrolowane przez ZDM, przy czym ilość wykrytych naruszeń była nieporównywalnie mniejsza, niż w przypadku pojazdów, które są przystosowane i przeznaczone do przewozu ładunków.

Ze statystyk przedstawionych przez ZDM wynika, że w pierwszym półroczu 2017 roku zostało przeprowadzonych 481 kontroli pojazdów nienormatywnych, z czego 66 doprowadziło do nałożenia kary za brak zezwolenia kat. VII.

Następnie przedstawiciele  OSPTN omówili problemy, z jakimi na co dzień spotykają się usługodawcy pojazdami specjalnymi. Reprezentanci OSPTN przekonywali i przedstawili stosowne oświadczenia od producentów dźwigów samojezdnych, iż z racji ich technicznego przeznaczenia, każdy dźwig lub pompa do betonu charakteryzuje się rzeczywistym naciskiem osi w wysokości 12 ton i w żaden sposób nie da się zmniejszyć masy ani nacisków osi.

Bardzo pomocne okazały się oświadczenia producentów lub dostawców dźwigów, którzy w krótkim terminie przesłali je do OSPTN. W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować niżej wymienionym firmom za wsparcie i niezwykle szybką reakcję. Cieszymy się, że zarówno producenci dźwigów, jak i ich użytkownicy, dążą we wspólnym, słusznym celu.

(kliknij w logo producenta, aby zobaczyć w/w oświadczenie)

Co ustalono:

Pierwotne obawy członków OSPTN o „nagonkę” jaka miała mieć miejsce w Warszawie okazała się nie mieć poparcia w statystykach pokontrolnych, ale mimo wszystko uczestnicy spotkania zgodnie ustalili, że dalsze stosowanie obecnie obowiązującego prawa, nie służy ani przedsiębiorcom, ani urzędnikom, a już na pewno nie będzie służyć zbliżającym się ogromnym inwestycjom w Warszawie.

9 sierpnia 2017 roku OSPTN przesłało odpowiednim osobom z warszawskiego ratusza treść konsultacji prawnych do ustawy o ruchu drogowym numer wykazu UC65 z nadzieją, na poparcie naszych wizji umożliwienia poruszania się pojazdami specjalnymi z 12 tonami naciski na osi na podstawie stałych zezwoleń.

Ponadto, OSPTN zobowiązało się przygotować opinię prawną o ewentualnej możliwości stworzenia nowych, dedykowanych dla pojazdów specjalnych zezwoleń na podstawie prawa lokalnego i przyznanym samorządom uprawnień. Ta kwestia wymaga jednak szczegółowej analizy, przy czym pozytywnie należy oceniać wolę współpracy i chęć usprawniania procedur administracyjnych wyrażonych przez przedstawicieli Prezydenta m.st. Warszawy.

Zachęcamy do wsparcia działań OSPTN, które jako jedyne polskie stowarzyszenie reprezentuje interesy firm, których pojazdy specjalne korzystają z dróg publicznych.

About Administrator