Rozwiązania dla cudzoziemców

Rozwiązania dla cudzoziemców

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od TLP przekazujemy informacje na temat rozwiązań prawnych dla cudzoziemców. Ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przewiduje także szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce.