Podrabianie zezwoleń na transport ponadgabarytowy jest przestępstwem!

Podrabianie zezwoleń na transport ponadgabarytowy jest przestępstwem!

W odpowiedzi na pismo z GDDKiA w związku z pojawiającymi się przypadkami posługiwania się przez firmy przewozowe podrobionymi lub przerabianymi zezwoleniami na przejazdy pojazdów nienormatywnych, przypominamy: Podrabianie zezwoleń na transport ponadgabarytowy jest przestępstwem i podlega karze pozbawienia wolności do lat 5. Zwracamy się do firm zrzeszonych w stowarzyszeniu OSPTN: „Szanowni Członkowie, Z wielką troską informujemy o nielegalnych praktykach związanych z posługiwaniem się podrobionymi lub zmodyfikowanymi zezwoleniami na przejazdy pojazdów nienormatywnych. Takie działania są nie tylko nieetyczne, ale również nielegalne, podlegając surowym sankcjom prawnym, w tym odpowiedzialności karnej oraz administracyjnej. Należy podkreślić, że za fałszowanie dokumentów przewidziana jest kara pozbawienia wolności do lat 5. Każdy przypadek naruszenia tych zasad wśród naszych […]