Harmonizacja przepisów dotyczących ładunków niepodzielnych

Harmonizacja przepisów dotyczących ładunków niepodzielnych

Członkowie Parlamentu Europejskiego poparli działania mające na celu harmonizację licznych i złożonych przepisów krajowych regulujących transport ponadnormatywny. Głosowanie 12 marca br. na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego nad rewizją unijnej dyrektywy w sprawie mas i wymiarów (96/53), to ważny krok w długiej kampanii prowadzonej przez ESTA – Europejskie Stowarzyszenie Nienormatywnego Transportu Drogowego i Żurawi Samojezdnych. Poddane pod głosowanie propozycje zostały wcześniej ratyfikowane przez parlamentarną Komisję ds. Transportu i Turystyki (TRAN). Teraz, gdy uzyskały pełne poparcie posłów, rozpoczyna się proces konsultacji pomiędzy Radą Europejską, Parlamentem i Komisją Europejską. Ton Klijn, dyrektor ESTA powiedział: „Europejscy operatorzy przewożący ładunki niepodzielne muszą zmierzyć się z ogromną liczbą różnych przepisów krajowych obejmujących wymogi językowe, pilotaż i […]

Giganci Transportu 2023: MTD Skuratowicz z nagrodą za transport elementów maszyny TBM [galeria zdjęć]

Giganci Transportu 2023: MTD Skuratowicz z nagrodą za transport elementów maszyny TBM [galeria zdjęć]

Firma MTD Skuratowicz jest laureatem konkursu branżowego „Giganci Transportu 2023” w kategorii „Transport Roku – powyżej 120 t masy całkowitej”. Nagrodzony został transport elementów maszyny TBM, która wydrąży tunel na odcinku drogi S19 Rzeszów–Babica. 750 kilometrów w 15 nocy, a samych przygotowań ponad pół roku Odległość pomiędzy Opolem a Babicą dla standardowych pojazdów, to jedynie 370 km przebiegających głównie po nowoczesnych autostradach. Pomimo, iż między Opolem (miejsce załadunku) a Babicą (miejsce rozładunku, plac budowy drogi ekspresowej S19 Via Carpatia) dostępna jest autostrada A4, ze względu na infrastrukturę drogową m.in. obiekty mostowe, niezbędne było wytyczenie innej, znacznie dłużej trasy. Jak się okazało, część obiektów mostowych nie była w stanie przenieść tak […]

Pierwsze szkolenie z mocowania ładunków ponadnormatywnych za nami

Pierwsze szkolenie z mocowania ładunków ponadnormatywnych za nami

Pierwsze szkolenie z zabezpieczania ładunków ponadnormatywnych, metod, środków i zasad mocowania za nami. Pierwsze i zapewne nie ostatnie. Szkolenie zorganizowane zostało dla firm zrzeszonych w Stowarzyszeniu OSPTN. Do hotelu Czarny Las k. Częstochowy przyjechało 45 osób. Spotkanie prowadził Tadeusz Matzullok z firmy Independent Claims Surveyors Polska – rzeczoznawca i biegły sądowy z zakresu mocowania ładunków. Mocowanie (zabezpieczenie ładunków przed przemieszczeniem), to nie tylko obowiązek prawny, ale przede wszystkim bezpieczeństwo kierowcy, pieszych, innych użytkowników ruchu oraz ładunku. Zawsze należy pamiętać, że: Każde wiązanie, które stworzymy będzie tak mocne jak jego najsłabsze ogniwo. Całodniowe szkolenie, to duża dawka wiedzy teoretycznej, a dzięki obecności przedstawiciela firmy pewag – producenta odciągów i zawiesi łańcuchowych, […]

Podrabianie zezwoleń na transport ponadgabarytowy jest przestępstwem!

Podrabianie zezwoleń na transport ponadgabarytowy jest przestępstwem!

W odpowiedzi na pismo z GDDKiA w związku z pojawiającymi się przypadkami posługiwania się przez firmy przewozowe podrobionymi lub przerabianymi zezwoleniami na przejazdy pojazdów nienormatywnych, przypominamy: Podrabianie zezwoleń na transport ponadgabarytowy jest przestępstwem i podlega karze pozbawienia wolności do lat 5. Zwracamy się do firm zrzeszonych w stowarzyszeniu OSPTN: „Szanowni Członkowie, Z wielką troską informujemy o nielegalnych praktykach związanych z posługiwaniem się podrobionymi lub zmodyfikowanymi zezwoleniami na przejazdy pojazdów nienormatywnych. Takie działania są nie tylko nieetyczne, ale również nielegalne, podlegając surowym sankcjom prawnym, w tym odpowiedzialności karnej oraz administracyjnej. Należy podkreślić, że za fałszowanie dokumentów przewidziana jest kara pozbawienia wolności do lat 5. Każdy przypadek naruszenia tych zasad wśród naszych […]