Informacje o sytuacji transportowej z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 31 sierpnia 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz na podstawie informacji przesłanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Infrastruktury, uprzejmie informuję, że zasada przebywania na terytorium Słowenii bez potrzeby okazywania dowodu szczepienia, ozdrowienia, bądź negatywnego testu wyłącznie do 12 godz. nadal obowiązuje.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 27 sierpnia 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 uprzejmie informuję, że zgodnie z komunikatem Federalnej Instytucji Skarbu Państwa „Dyrekcja ds. budowy i eksploatacji obiektów Rosgranicy” Ministerstwa Transportu Rosji, planowane jest przeprowadzenie robót elektrotechnicznych po rosyjskiej stronie w szeregu przejść granicznych skutkujące czasowym ograniczeniem ich funkcjonowania.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 16 sierpnia 2021 r.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 16 sierpnia 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz na podstawie informacji przesłanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Infrastruktury, uprzejmie informuję, że rząd Republiki Słowenii wydał i opublikował w Dzienniku Urzędowym nowe rozporządzenie określające warunki wjazdu na teren kraju.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 13 sierpnia 2021 r.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 13 sierpnia 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz na podstawie informacji przesłanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Infrastruktury, uprzejmie informuję, że od niedzieli 15 sierpnia od godz. 0:00, w Niemczech wchodzą w życie następujące zmiany dotyczące klasyfikacji obszarów zagrożonych występowaniem koronawirusa.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 11 sierpnia 2021 r.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 11 sierpnia 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz na podstawie informacji przesłanych przez Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury, w załączeniu przekazuję informację Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącą opłat wprowadzonych przez władze białoruskie za przekraczanie granicy w polsko-białoruskich przejściach granicznych, zlokalizowanych w obwodzie brzeskim.