WAŻNE: możliwość modyfikacji warunków pracy pracownikom z zagranicy

WAŻNE: możliwość modyfikacji warunków pracy pracownikom z zagranicy

W nawiązaniu do pytań odnośnie możliwości objęcia cudzoziemców spoza UE rozwiązaniami z art. 15g (przestój ekonomiczny/obniżony wymiar czasu pracy) ustawy z dnia 2 marca 2020 r., kiedy modyfikowalibyśmy warunki zatrudnienia określone przy legalizacji ich pobytu lub pracy, przesyłamy otrzymaną od TLP odpowiedź Departamentu Legalizacji Pobytu, Urzędu ds. Cudzoziemców otrzymaną i udostępnioną przez Konfederację Lewiatan, której TLP jest członkiem.